[ Soft yaoi ]


hình sưu tập

Soft yaoi

~

~

~

~

~

~

~

~

~

Danmie

~

~

~

wordpress không tiện post hình cho lắm, phần còn lại ở bên fraymoon.tumblr.com cách dễ tìm nhất là theo đường dẫn dưới mỗi hình.
DO YOU WANT TO PLAY?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: