List tác gia yaoi


Junko – đáng yêu, kích thích

Kazuaki – Zerochan – phối màu tuyệt đẹp

Nekota Yonezou – cool boy

Shimizu Yuki – ngọt ngào, buồn

Yoneda Kou – sâu lắng, rất buồn

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: