List tác gia minh họa đam mỹ


A Lưu [ 阿琉 ]

Bố Đinh [ 布丁 ]

CAT Cơ  [ CAT姬 ]

Cát Lâm – minh họa cho Ảo Giác của Lam Lâm

Cửu Nguyệt Tử [ 九月紫 ] –

Dạ Chi Lộ

Eno Hà Hà Vũ [ 何何舞 ] – minh họa cho truyện Lam Lâm, Triệt Dạ Lưu Hương , được nhận xét là “thoát tục”

Hanlu – hình ảnh khá “tăm tối”

Hắc Sắc Cấm Dược [ 黑色禁药, Heise ] – tỷ tỷ minh họa cho truyện của mình

Hỉ Hỉ Quả [ 喜喜果 ]

Hoa Dung Thiên Hạ

Hủ Ly

Leila – trích nhận xét nhà Thập Nhân Thập Sắc “thấm nhuần hương vị cổ phong Nhật Bản – Phóng khoáng, anh tuấn và có nét cuốn hút rất riêng”

Liễu Vĩ [ Weiliu ] – minh họa cho truyện Phượng Vũ Cửu Thiên của Phong Lộng

Lý Khôn

Moon Dạ Chi Lộ – Minh họa cho truyện Điển Y

Quỷ Thuyết – minh họa cho Có quỷ triền thân của Sồ Âm

Rain Quân Đình

Susuan [ Tô Tô ] – minh họa cho Huyết Sắc

Thâm Thảo [ 深草 ]

Valleyhu

Vương Nhất [ 王一 ] – minh họa cho truyện Phong Lộng

Yukikage – minh họa cho truyện của tác giả

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: