List audio đam mỹ


Bóng lưng – Hình Thức – đam mỹ, hiện đại, đoản văn – Hoàn |người đọc Mr. Pei Audio (giọng đọc rất hay, phần 2 làm tim mình thủng 1 lỗ to tướng)

Trúc báo bình an – Công Tử Hoan Hỉ – đoản văn – Hoàn | người đọc Mr. Pei Audio (có 4 phần nha, dưới chỉ là phần 1)

 

2 comments

  1. Ô có nhiêu đây thôi à, ít ghê! Cảm ơn bạn đã chia sẻ nha!

    1. có thêm thì chia đi, bữa nay ngồi luyện english hổng có giờ đọc đam, nghe BLCD, thẩm Audio nữa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: