Đam mỹ


List ABO

List SM / H cao (1×1)

List ấm áp / hài (1×1)

List ngược luyến tàn tâm (1×1)

List nhất thụ đa công

2 comments

  1. Tinh Linh Gió · · Reply

    Chu nha oy cho minh pass thinh the thanh phong voi

    1. à một loại hình buộc dây nghệ thuật của Nhật có 7 chữ cái, viết thường, gợi ý => k*nb*k*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: