Thành ngữ Trung


Gom lại mai mốt đọc

Ta mà tra ra từ là ta quăng thẳng vô QT chứ không có làm word tới

———————————

[ Kho ] Giải thích Thành ngữ TQ của chủ nhà – Nhà Slytherin House

中国人,你好棒 : câu để khen, người trung quốc, bạn rất giỏi

%d bloggers like this: