Chuyển đoạn văn thành phiên âm quốc tế

vào link này nhé phiên âm quốc tế người ta gọi là IPA

http://lingorado.com/ipa/

1/ chuyển theo dạng phiên âm anh – anh  hoặc anh – mỹ đều được

2/ nó chuyển được cả nguyên tắc

the /ði/ + từ bắt đầu bằng nguyên âm

the /ðə/ + từ bắt đầu bằng phụ âm

3/ chuyển được nguyên câu, đoạn văn thành phiên âm

4/ có cả đọc – tất nhiên là robot đọc nên không có chuẩn

CHỌN FONT CHỮ CHO TRẺ TẬP VIẾT

nên chọn font nét đứt

1/ primer apple

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: