Hợp pháp hóa mại dâm

Ở đây không phải vấn đề đạo đức mà là vấn đề ý thức kiếm soát con người rất kém. Một xã hội cần hướng tới sự thoải mái, hướng đến sự tốt hơn về tinh thần và thể xác. Tình dục và thuốc lá, có thể giúp thoải mái tinh thần nhưng vượt ngưỡng thì nó có thể tổn hại thể xác. Mà con người nếu ngồi được thì họ sẽ không đứng, nếu nằm được thì họ sẽ không ngồi. Đa phần họ luôn hướng tới cái đơn giản, an nhàn, hưởng lạc trước. Nên nếu đưa mại dâm và thuốc là là hợp pháp, thể nào cũng dẫn đến xã hội trụy lạc, không kiểm soát, các cô gái chàng trai có thể buông bỏ làm việc mà sa vào bán dâm, hoặc đóng AV, GV như Nhật. Chưa kể gây ra các tệ nạn khác, bảo kê, bắt cóc, buôn người, ma túy, bệnh truyền nhiễm…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: