cách để không ly hôn

cách để không ly hôn

  1. đưa đối phương đi khám nghiệm tâm thần: nếu có triệu chứng bất thường, toà sẽ không cho ly hôn

One comment

  1. La*Beep* · · Reply

    Gì!!!! Ô ô!!! Mới nha!!! Sẽ học tập!!!! 😎😎

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: