Số bằng sáng chế của nước nào cao nhất

Gần đây do thảo luận về sự ích kỷ trong CNXH và CNTB nên dẫn đến một vài bạn có kiến thức sâu rộng về thế giới đưa ra nhận định những nước chế độ tư bản “Mỹ, Anh và Úc” tưởng thưởng cho những gì bạn xứng đáng, mới đem lại nền khoa học kĩ thuật phát triển hàng đầu. Mình cảm thấy nước CNXH  như Phần Lan lâu nay luôn được xem là giáo dục hàng đầu, và mọi người đều được đối xử như nhau thì sẽ có nền khoa học như thế nào. Và thước đo sự phát triển khoa học kĩ thuật được đưa ra là “số bằng sáng chế”. Trước hết cứ đưa ra tỷ lệ đã:

Đây là tổng số bằng sáng chế của Mỹ Annual Index Patents 1963 -2015

http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/us_stat.htm

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: