QT

一沙一世界 ,

一花一天堂,

掌中握無限 ,

剎那現永恆 .

To see a World in a Grain of Sand
And a Heaven in a Wild Flower
Hold Infinity in the palm of your hand
And Eternity in an hour
Nhìn ra thế giới trong hạt bụi
Thiên đường hiển lộ giữa cành hoa
Trong lòng tay : Vô Biên diệu vợi
Nắm Thiên Thu trong mỗi giờ qua

W.Blake – Auguries of Innocence

2. Nhất hoa nhất thế giới – Nhất diệp nhất Như Lai

2.1. Nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất như lai – 一花一世界,一叶一如来 (ngoài ra còn 1 đống các loại: Nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề; Nhất hoa nhất thế giới, nhất phật nhất như lai, vân vân và vân vân, có thể tham khảo tại đây, và đây. Ai ngộ tính cao thì tự hiểu. Đại ngộ vô ngôn nên không thể giải thích ở đây :-P). => Giàng ơi, ngộ không ngộ 😦

https://hoasinhanhca.wordpress.com/thanh-ngu-tuc-ngu-i/

2.2. 腾空在 一花一世界

Vút bay tại nhất hoa nhất thế giới*

1) Nhất hoa nhất thế giới: “mỗi bông hoa là một thế giới”, câu thơ chứng đựng yếu tố triết học nồng đậm, là thế giới sản sinh ra từ sở ngộ trong thế tục phàm nhân, một câu danh ngôn thuộc cảnh giới tối cao. Sớm nhất xuất hiện trong thơ của William Blake nước Anh, biết đến rộng rãi nhất là:

“Nhất sa nhất thế giới, nhất hoa nhất thiên đường.

Vô hạn chưởng trung trí, sát na thành vĩnh hằng.

Nhất hoa nhất thế giới, nhất thụ nhất bồ đề.”

 

Phật gia cũng từng nói câu danh ngôn “nhất hoa nhất thế giới”, dịch nghĩa: mỗi bông hoa là một thế giới, mỗi thân cây là một kiếp phù sinh, mỗi ngọn cỏ là một thiên đường, mỗi phiến lá là một đức Như Lai, mỗi hạt cát là một miền Cực Lạc, mỗi phương là một cõi Niết Bàn, mỗi nụ cười là một trần duyên, mỗi niệm là một sự thanh tịnh. (Đạo Phật quá cao thâm, Củ không hiểu =(( )

 

Ý là: trong lòng không chứa gì thì được thanh tịnh, đạt đến cảnh giới “nhất hoa nhất thế giới”. Quán triệt những điều này, mỗi bông hoa ngọn cỏ cũng là cả một thế giới, tấm lòng con người có thể dung nạp trăm sông, độ lượng với hạ nhân.

https://lacthukhachdiem.wordpress.com/2015/09/01/lyrics-pinyin-dich-hu-thao-vi-huynh-ngan-lam/

2.3.

一花一世界, 一叶一菩提.


	人善天不欺, 为恶鬼神惊.


	心是万罪源, 欲为万魔先.


	一朝天崩时, 善恶谁可分.


	仙佛多无情, 群魔舞苍穹.


	兴, 众生苦, 亡, 众生苦! !Một hoa một thế giới, một lá một Bồ đề
Thiện lương trời không bạc, làm ác quỷ thần đày
Lòng sinh ra muôn tội, ham vì vạn ma xui
Nếu trời xanh sụp đổ, có phân được trắng đen
Tiên phật quá vô tình, chúng ma lượn thế gian
Hưng, chúng sinh khổ, vong, chúng sinh khổ!​

 

3. 以梦为马

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: