Gõ tiếng trung

1/ Gõ văn bản tiếng trung , chat chit bằng tiếng trung

– Dùng máy tính chỉnh trong mục langugue để thêm bộ gõ tiếng Trung, chỉnh xong thì gõ chỗ nào cũng được. Nếu không thì dùng trang translate.google.com tạm đỡ

– gõ pinyin trơn không dấu, sau đó  chọn các chữ tương ứng xuất hiện bằng cách nhấn số 1->9 trên bàn phím (dùng chuốt chọn cũng được nhưng lâu hơn)

ví dụ chữ wǒ => wo  => nhấn phím 1 

– gõ liền hai chữ hoặc 3-4 chữ pinyin liền nhau để chương trình đề xuất chữ cái chính xác hơn giúp ta gõ nhanh hơn

ví dụ chữ mǎdàochénggōng =>madaochenggong => nhấn phím 1

– gõ pinyin những từ có chữ  ü – chữ u có dấu hai chấm trên đầu ta gõ chữ v thay cho ü

ví dụ chữ  lǜsè => lvse => nhấn phím 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: