Mừng nhà thành lập 2 năm

Nói chung là hehe tròn 2 tuổi rồi nhé.

fraymoon2

MÌnh ít chăm nhà, nên nó vẫn điêu tàng như năm ngoái

Tổng kết mừng tuổi ẻm nào

Sô lượt người đến nhà: 593 441

7ylf_wP-ltw1

Top 10 đam mỹ thể loại ABO. Total Votes: 505. (Mình mặc định quy tắc vote: mỗi khách được vote nhiều đáp án 1 lần, chỉ được vote 1 lần)
fraymoon21

Top 10 đam mỹ thể loại sủng / ấm áp / hài văn / chủng điền / bình đạm sinh hoạt (1×1). Total Votes: 556

fraymoon21111

Top 10 đam mỹ thể loại nhất thụ đa công. Total Votes: 977

fraymoon211111

Top 10 đam mỹ thể loại SM / H cao. Total Votes: 1,637

fraymoon2111

Top 10 truyện thể loại ngược luyến tàn tâm. Total Votes: 1,688

fraymoon211

Nhà ngày một to là niềm vui nho nhỏ của mình. Cám ơn đã ghé thăm và để lại comment nha. Chụt chụt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: