K.Will – Please don’t

   Coi lại mấy lần mà vẫn xúc động bên sản xuất cắt ghép chuẩn cực, mỗi ánh mắt nhìn Seo In Guk dành cho Dasom như có 2 nghĩa vậy, lúc đầu cữ ngỡ nó là tiếc nuối, đau khổ vì mất cô ấy. Đến cuối cùng mới hiểu ra là đó là đau đớn vì chẳng bao giờ được ở bên Ahn Jae Hyun như Dasom.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: