Miley Cyrus – Adore You Parody

Miley Cyrus – Adore You Parody

lần đầu tiên thấy cặp mông ta không thể không nhấn vào coi các mem, và mỗi khi nhìn lại ta thấy đó quả là quyết định cực kì sáng suốt ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: