Cách lên thực đơn gia đình hằng ngày

Mình thấy lên thực đơn hằng ngày khá mệt nhức đầu, suy nghĩ tới lui chọn món gì ăn hôm nay. Món ăn phải vừa có canh, có món mặn, món rau mà không làm trùng với món trong một tuần, mà phải hợp khẩu vị của cả nhà, tránh món dị ứng, ăn không hợp. mình làm luôn danh sách như dưới bằng excel. Các món trong đó phù hợp với gia đình mình, chỉ mới lên danh sách chừng đó chứ thật ra còn rất nhiều món chưa kể. Mình không rành các thuật toán excel nên tạm thời để vậy đã. Đây là file excel đó: tải tại đây

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: