Các tác phẩm của Lưu Li Lệ

Sở trường: hiện đại, đoản văn, ngược luyến tàn tâm và oải nhất là tỷ tỷ chỉ viết sad ending, ta hơi lo lăng cho các con tym yếu đuối

Đam mĩ ngược luyến đoản văn tập – (edit 9/2010)

Quyển 1 : Lỏa ái Lover Hoàn

Quyển 2 : Phệ huyết tế Hoàn

Quyển 3: …. nhà Vô Phong drop rồi, bi quá chịu không thấu

Người tình – ngược tâm, BE, đoản văn – (edit 8/2011) Hoàn

Phù sinh như mộng [ Đời không như mơ ] – Lưu Li Lệ – ngược tâm, BE, đoản văn- (edit 9/2011) Hoàn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: